Προφίλ

 

business-consulting-icon

Χρηματοδότηση & Διαχείριση Επενδυτικών Σχεδίων

Η πολυετής εμπειρία μας και το στελεχιακό δυναμικό μας, στηρίζουν το επιχειρηματικό σας όραμα 

 • Υποβολή αιτήσεων υπαγωγής σε όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα
 • Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων
 • Αξιοποίηση βέλτιστων πηγών χρηματοδότησης
 • Εκπόνηση Μελετών Σκοπιμότητας – Βιωσιμότητας (Fast Track)
 • Διοίκηση & Διαχείριση των επενδυτικών έργων
Yπηρεσίες Εταιρικού Real Estate

Δημιουργούμε υπεραξία στην ακίνητη περιουσία

 •   Αξιολόγηση ακίνητης περιουσίας
 •   Χαρτοφυλάκιο επιδοτούμενων ακινήτων
 •   Nομική, τεχνική και οικονομική αξιολόγηση
 •   Αρωγή στις διαδικασίες αδειοδότησης
 •   Υπηρεσίες Due Diligence
Στρατηγικός & Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

Εξασφαλίζουμε την προσαρμογή της επιχείρησής σας στα σύγχρονα δεδομένα, προσδίδοντας της τα απαραίτητα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα

 • Σχεδιασμός και εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας & Συστημάτων Ασφάλειας και Υγιεινής Προϊόντων (ISO, HACCP)
 • Εκπόνηση Στρατηγικών και Επιχειρησιακών Σχεδίων
 • Εκπόνηση σχεδίων marketing (Strategic Marketing Plans)
 • Λειτουργικός και Οργανωτικός Ανασχεδιασμός (BPR) – Διοίκηση Αλλαγών
 • Οργάνωση και Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας ή/και Logistics