Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» – ΕΣΠΑ 2014-2020

26/10/2016 – Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» – ΕΣΠΑ 2014-2020 Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ανακοινώνει την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία 2014-2020». Ήδη σήμερα, η Ειδική Γραμματέας Τομεακών Επιχειρησιακών… Read More »

230 εκατ. ευρώ για τις ελληνικές επιχειρήσεις με τις νέες συμφωνίες που υπέγραψαν η Eurobank με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων

24/10/2016 – 230 εκατ. ευρώ για τις ελληνικές επιχειρήσεις με τις νέες συμφωνίες που υπέγραψαν η Eurobank με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων Στο πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) και η Eurobank υπέγραψαν δύο συμφωνίες συνολικού ύψους 230 εκατ. ευρώ που βελτιώνουν την πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τις μικρές… Read More »

Τρία νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ για την μεταποίηση

Τρία νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ για την ενίσχυση της μεταποίησης συνολικού προϋπολογισμού 234 εκατ. ευρώεγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητας – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία» ύστερα από πρόταση της υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Θεοδώρας Τζάκρη. Τα προγράμματα πρόκειται να προκηρυχθούν μέσα στο πρώτο τετράμηνο του 2017. Τα κύρια χαρακτηριστικά των νέων προγραμμάτων… Read More »

Προκήρυξη τεσσάρων Καθεστώτων του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/16

Προκήρυξη τεσσάρων Καθεστώτων του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/16 Δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου οι αποφάσεις προκήρυξης για τα 4 βασικά καθεστώτα του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, «Γενική επιχειρηματικότητα», «Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού», «Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ» και «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους», με ποσοστά ενίσχυσης έως 55% με βάση τον υπό έγκριση νέο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Οι υποβολές αιτήσεων… Read More »

Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων 1/1/2017 έως 31/12/2020

Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων 1/1/2017 έως 31/12/2020 Δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ο προς τελική έγκριση Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων  για την περίοδο 1/1/2017 έως 31/12/2020. Τα ποσοστά αυτά ισχύουν για όσα επενδυτικά σχέδια εγκριθούν μετα την 1/1/2017.

Υπογραφή τεσσάρων προσκλήσεων για υποβολή αιτήσεων ένταξης στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο

Υπογραφή τεσσάρων προσκλήσεων για υποβολή αιτήσεων ένταξης στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο Ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού υπέγραψε τις τέσσερις πρώτες προσκλήσεις για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών προτάσεων στο νέο Αναπτυξιακό Νόμο. Τα σχέδια αποφάσεων προκήρυξης για τα καθεστώτα «Γενική Επιχειρηματικότητα», «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού», «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» και «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους», είχαν τεθεί σε… Read More »

INTERREG Ελλάδα – Ιταλία : Παράταση της προθεσμίας υποβολής προτάσεων

Η Διαχειριστική Αρχή των Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ανακοίνωσε σήμερα ότι παρατείνεται η διαδικασία υποβολής προτάσεων έργων στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας « Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020». Η νέα καταληκτική ημερομηνία είναι 30.11.2016.

Ενίσχυση Γεωργικών Προϊόντων μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου

Ενίσχυση Γεωργικών Προϊόντων μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου Δημοσιεύτηκαν οι αποφάσεις που καθορίζουν τα είδη επενδυτικών σχεδίων Γεωργικής Παραγωγής και Μεταποίησης Γεωργικών Προϊόντων που μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενίσχυσης του Αναπτυξιακού Νόμου Ν. 4399/16. Στις δυο αποφάσεις που δημοσιεύτηκαν με το ΦΕΚ Β” 3410/24-10-2016 περιγράφονται οι προδιαγραφές, οι πρόσθετοι όροι και η προϋποθέσεις για την… Read More »